visuomenė

visuomenė
visúomenė sf. (1) Rtr, , , NdŽ, , LTE XII306, visuomẽnė (2) NdŽ; M, Amb, LL175, L, L545, Š, ŠT11,76 1. istorinė žmonių santalka, kuriai daro įtaką vieta ir laikas, bendruomenė: Šis reikalas traukia į save visúomenės dėmesį 160. Visúomenė yra narių visetas pilnumo atžvilgiu, o bendruomenė – narių visetas bendrumo atžvilgiu S.Šalk. Apygerio žodyno galėsime susilaukti, jei žodyno darbui padės pati visuomenė K.Būg. Kalbos ir visuomenės santykių problemomis domimasi nuo senų senovės LKXVI8. [Kardinolo] visuomenės gyvenimas buvo labai veiklus J.Jabl. Jis gali nudirbti daug naudingo darbo visuomenės labui J.Dov. Visuomenės šulai, šefai ir piktinasi, ir juokiasi B.Sruog. Kuo labiau išplėtotas socialinis visuomenės gyvenimas, tuo platesnės ir įvairesnės kalbos funkcijos . Visuomenė yra kolektyvinis vienetas, kurio buvimas yra reikalingas individualioms būtybėms egzistuoti . Klasikinės visuomenės istorijos pagrindas – rašytiniai šaltiniai . Senovės, viduramžių, naujųjų amžių visuomenė, pasaulio, Europos, Lietuvos, Užnemunės visuomenė, klajoklinė, sėslioji, žemdirbiškoji, pramoninė visuomenė, vergijos, baudžiavinė, kapitalistinė visuomenė, kaimo, miesto, didmiesčio visuomenė . Šįsyk šnekame vardan visos… visuomenės A1884,66. Stengiasi pasidarbauti ant laimės visuomenės A1884,182. 2. tokios žmonių santalkos dalis: Kauno katalikų visúomenė NdŽ. Mūsų skaitančiajai visuomenei gali pasirodyti keista K.Būg. Dailiosios visúomenės įprotis . Valdžia kliuvo žmonių visuomenei Gmž. Kalbinės visuomenės tarpusavio bendravimas A.Sal. Kiek pakilsi visuomenės akyse, tiek ir mano Ašb. Težinotų bent visuomenė, kurie tie išgamos, ir tepasisaugotų nuo jų Blv. 3. gyvūnų klasifikacijos vienetas (klasė, rūšis, grupė): Žvilgsnis į žindamųjų gyvulių visuomenę Blv. Beždžionių visuomenes dar sunkiau stebėti negu žmonių .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • visuomenė — statusas T sritis dirbtinis intelektas apibrėžtis Visuma žmonių, kurie turi kultūrinių, ekonominių panašumų, gyvena toje pačioje vietovėje, turi panašių interesų ar pan. atitikmenys: angl. society ryšiai: siauresnis terminas – informacinė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • visuomenė — visúomenė dkt. Visúomenės slúoksniai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • visuomenė — statusas Aprobuotas sritis teritorijų planavimas apibrėžtis Vienas arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jų asociacijos, organizacijos arba grupės. šaltinis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • visuomenė — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Istoriškai susidariusi visuma žmonių, kuriuos jungia gamybiniai santykiai. atitikmenys: angl. society pranc. société, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • informacinė visuomenė — statusas T sritis dirbtinis intelektas apibrėžtis Visuomenė, kurioje informacijos kūrimas, skleidimas, valdymas ir manipuliavimas ja yra svarbiausia ekonomikos ir kultūros veikla. atitikmenys: angl. Information Society ryšiai: palygink – žinių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žinių visuomenė — statusas T sritis dirbtinis intelektas apibrėžtis Visuomenė, kurios nariai siekia efektyviai naudotis esamomis žiniomis ir dalytis savo naujomis žiniomis su kitais. atitikmenys: angl. Knowledge Society ryšiai: palygink – informacinė visuomenė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pilietinė visuomenė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Nevyriausybinių savanoriškų visuomenės organizacijų visuma, sudaranti tarpinę grandį tarp asmens bei šeimos ir valstybės institucijų; viešojo gyvenimo sritis, kurioje privatūs asmenys nepriklausomai nuo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • ryšių su visuomene skyriaus vadovas — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, prižiūrintis ryšių su visuomene specialistų darbą ir vadovaujantis plačiajai visuomenei skirtų programų sklaidai. atitikmenys: angl. public relations manager pranc. chef du service des relations… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • suinteresuota visuomenė — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas poveikio aplinkai vertinimo srityje arba kuri yra suinteresuota poveikio aplinkai vertinimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • suinteresuota visuomenė — statusas Aprobuotas sritis teritorijų planavimas apibrėžtis Visuomenė, kurios teisėtiems interesams daro arba gali daryti poveikį rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu. Pagal šią… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”